Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy

Työoikeuteen erikoistunut itsenäinen ja riippumaton asianajotoimisto

Suomen asianajajaliitto

Asianajotoimisto Kailiala & Palo Oy (ent. Asianajotoimisto Hölttä & Co Oy) on täyden palvelun asianajotoimisto Turun keskustassa.

Asianajotoimistomme on erikoistunut työoikeudellisiin asioihin, mutta tarjoamme neuvontaa kaikenlaisissa lakiasioissa. Palvelemme asiakkaitamme pääasiassa Turun seudulla, mutta työoikeudellisissa asioissa koko Suomessa.

Toimistossamme on 1.1.2020 aloittanut OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja Kaisa Mähkä. Hänen erityisinä osaamisalueinaan ovat persoonallisuus-, perhe- ja jäämistöoikeus.

Suomen Asianajajaliiton jäsen

Suomen Asianajajaliittoon kuuluminen takaa ammattitaitoisen asianajopalvelun, ammattietiikan ja jatkuvan kouluttamisen eri oikeuden aloilla. Myös verkostomme OpusLex kouluttaa ja antaa konsultointi-apua jäsentoimistoille. OpusLex:in kautta pystymme hyödyntämään kymmenien eri paikkakunnilla toimivien asianajotoimistojen tietotaitoa.

Meillä on asianajajaliiton edellyttämä vastuuvakuutus (LähiTapiola).

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ota yhteyttä